Föreningen Konserthusgruppen har upphört. Efter förslag och godkännande vid ett extra årsmöte den 23 maj 2023 beslutades att slå samman Konserthusgruppen och Halmstad Kammarmusikförening . I stället bildades HALMSTADS KONSERTFÖRENING

Från styrelsen i Konserthusgruppen framför vi ett tack till alla medlemmar och konsertbesökar och hälsar alla välkomna till den nya föreningen.  Betald medlemsavgift i KHG gäller året ut också i den nya föreningen.


Alla konserter arrangeras i fortsättningen av den nya föreningen.


Under fliken PROGRAM finns höstens program. Alternativt besök den nya föreningens hemsida via knappen nedan